Plan wydarzeń

Podstawową działalnością Koła Bibliotecznego na rok szkolny 2010/11:
- Szerzenie czytelnictwa
- Animacja kultury w szkole
- Uwrażliwianie młodzieży na ludzi pokrzywdzonych losowo
- Troska o zwierzęta

Działalność tę realizować będziemy poprzez:
- Organizowanie i współorganizowanie konkursów: czytelniczego i przedmiotowych w oparciu o zgromadzoną w bibliotece literaturę
- Prezentowanie nowych nabytków bibliotecznych, stałe ich poszerzanie
- Tworzenie dokumentów z życia szkoły i działalności koła
- Promocję szkoły i działań koła w środowisku lokalnym
- Organizowanie spotkań tzw. "wieczornic" z ciekawymi ludźmi,
wyjść do ośrodków kulturotwórczych (bibliotek, muzeów, kin,
teatrów) i miejsc pamięci narodowej
- Działalność pomocową na rzecz ludzi pokrzywdzonych losowo
(głównie wyjścia do Domów Dziecka) oraz zwierzęta z łódzkiego schroniska