Parę słów od bibliotekarki

"Drodzy użytkownicy szkolnej biblioteki. Współczesna biblioteka przestaje być stopniowo zbiorem książek i czasopism drukowanych ale staje się miejscem, gdzie czytelnik angażuje swój słuch, wzrok nie tylko do rejestracji liter ale i do odbioru bogactwa zdjęć i obrazów. Biblioteka przekształca się w centrum multimedialne, gromadzące treści na różnych nośnikach. Hasło Tygodnia Bibliotek 2010 biblioteka - słowa, dźięki, obrazy, podkreśla kierunek w jakim zmierzają placówki biblioteczne, podkreśla rolę Internetu, w którym splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do obchodzonego Roku Chopinowskiego. Wszystkim użytkownikom szkolnej biblioteki życzę miłych wrażeń ze spotkań w naszej multimedialnej placówce."